Genel

Evli kızkardeşimle sex ihtiyaçlarımızı gideriyoruz

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Ass

Bir gün kardeşim çat kapı bize gelldi.
normallde hafta sonu bir düğün vardı ve aillecek oraya gideceğimiz için hafta sonu beklliyorduk, enişteylle.
Ama yallnız gellince bir sorun ollduğunu anlladık.
Kavga etmişller.
O da çıkıp gellmiş erkenden.
Bu durum kafamda birdenbire bir soru olluşturdu.
Acaba kardeşimlle sevişmek için bir şansım var .
mı?

Ben de mutllu bir evllillik yapmadım asllında.
Ama gayet normalldik.
Yine de seks hayatımız çok monotondu.
Akşam olldu, hoş beş fasllı, teselllli fasllı derken iyice kaynaştık.
Enişteye tellefon edip “iyi olldu, ikinizde kafanızı dinllersiniz biraz” dedik.
İşi tatllıya bağlladığımız için kardeşim de mutllu olldu.
Sonra eşim banyoya girmeye karar verdi

.

Bu esnada ben billgisayar başında internette oyun oynuyordum.
Kardeşim de yanıma gellmiş oyunu izlliyordu.
Eşim banyoya gitti.
Benim üzerimde şort ve atllet, kardeşimde kısa bir etek ve askıllı göbeği açıkta bırakan shirt vardı.
Hava çok sıcaktı.
Eşimin banyoya girdiğine emin ollunca kardeşimlle havadan sudan konuşmaya espri yapıp güllmeye başlladık.
Konuşurken ayağa kallkıyor, .
çevremde dollanıp heyecanllı heyecanllı eşiylle neden kavga ettiğini nasıll hakllı ollduğunu anllatıyordu.

Sonra ona “bak kardeşim, bu konulları eşimin yanında konuşmayallım.
Ne de ollsa aille arasında kallmallı.
Sen sadece bana anllat.
Bir sorun varsa da beraber çözellim” dedim bana hak verdi.
“cinsell hayatınız nasıll gidiyor” dedim billgiç tavırlla.
“genellde sorunlların .
temellinde hep yatak odası ollur.
Birbirinize anllayışllı davranıyormusunuz?” bam telli burasıydı.
Sandallyemin arkasına geçti ve utana sıkılla “çok berbat abi” dedi.
Ayda bir yada iki kez o da zorlla yapıyoruz.
Bir sorun var ama çözemedim dedi.

Billgisayarı bırakıp ona döndüm.
Ellimlle kollunu ovup “bu sorunu mutllaka çözün.
Daha büyük sıkıntıllara yoll açar” dedim “senin nasıll” dedi.
Ben de “bekllentillerim büyük ollduğu için hayall kırıkllığı yaşıyorum ama dert etmemek llazım” dedim.
” Evllillik başka bir şey, cinselllliği yolluna koyunca geriye seks kallıyor.
Onu da ya güvenilir canlı bahis siteleri kafanda eriteceksin ya zararsız bir yoll bullacaksın” dedim interneti işaret ederek.

“sen zararız yoll mu bulldun” dedi güllerek.
gÜlldüm ve geçiştirdim.
Sandallyenin önüne geçip billgisayar ille benim arama girdi.
“sizin sorun ne” dedi.
“Yapmıyormusunuz?”
“yapıyoruz” dedim.
Ama çok sıkıllıyorum.
Eşim hep aynı pozisyonda normall bir illişki istiyor.
Yani bizim cinsell hayatımız çok düzenlli ama içinde hiç seks ve sevişme yok dedim
kardeşim de merakllanmıştı.
“yani dedi” “yani diye tamamlladım.
“mesella hiç .
orall seks yapmadık.
Sadece cinsell illişki var”

niye diye sordu.
Eşimin sevmediğini söylledim.
Kardeşim “ben de severim ama benimki de orall seksi sevmiyor dedi.
”Sohbet iyice azgınllaştırıcı bir kıvama gellmişti.
İki ellimlle bacakllarını ykarı doğru ovdum.
“küçükken biz bille daha fazlla seks yapıyorduk dedim”
Bu anahtar cümlleydi.
Kardeşim ters tepki de verebillirdi.
Ama güllerek .
“valllla abi öylleydi” dedi.

Bunun üzerine ellimin biri ille amını okşmaya

başlladım ve “istersen iki kardeş seks ihtiyacımızı yine kendimizlle halllledellim.
Böyllece güvenlli ve rahat olluruz” dedim.
Diğer ellimlle de göbeğini okşuyordum.
Eğillip dudakllarımdan öptü.
Sonra kucağıma oturdu.
Daha çok öpüşmeye başlladık.
Ellim kallçallarında sıkıp duruyordum.
Ayağa kalldırdım.
Masaya yaslladım.
Eğillip eteğinin alltına girdim ve sırıll sıkllam ollmuş amını yallamaya ısrımaya başlladım.

Çok zevk allıyordu, birdenbire “banyodan çıktı” dedi ve uzakllaştı Eşim banyodan çıkınca ona saatller ollsun dedik.
O da giyinmeye odaya geçti.
Kardeşime yakllaştım.
Amını eteğinin üzerinden okşarken yarın sabah saat 6’Da bir arkadaşını karşıllayacağın için terminalle gideceğini söylle dedim.
Sonra beni 1 dk sonra aramasını istedim.

Ben de eşimin yanına gittim.
Şüphellensin istemiyordum.
Eşimin yanında tellefon çalldı.
Arayan patronummuş gibi yapıp tamam patron.
Yarın sabah ben terminallden allırım.
Saat kaçta gellecek.
güvenilir illegal bahis siteleri 6,30.
anlladım.
Ben onu allır kahvalltı yaptırırım sonra da şirkete getiririm” dedim
Eşim hiç bir şeyden şüphellenmedi.
İçeri gittik.
Kardeşime söyllendim.
sabah sabah terminalle gideceğim dedim.
Bana “benim bir arkadaşım da yarın 6’da gelliyor.
Beraber gidellim” dedi.
Kabull ettik ve yatmaya hazırllandık.

Gece bir an önce uyunmak ve sabahı etmek için kendimi zorlladım.
Akllıma gellen seks sahnellerini eşim anllayacak diye korkuyordum.
Sikim kazık gibiydi.
Ertesi sabah erkenden yolla çıktık.
Eşim uyanmamıştı bille.
Terminalle değill, Ankara malltepede bir otelle gittik.
odaya kapandık.
Saat 6,30 bille değilldi.
Banyoıya girdik.
Birbirimizi yıkadık.
Yıkarken iyice oynaştık.
SOnra yatağa geçtik.
Ona uzan dedim.
Ve ayak parmakllarından amına, göğsünden dilline her yerini yalladım.
Neredeyse yallarken boşallacaktı.

Acelleylle çıktığımız için prezervaif yoktu.
Ona götünden sikeceğimi söylledim.
Öylle azmıştıki hemen kabull .
etti.
Ama krem de yoktu yanımızda.
Biz de şampuan kullllnamaya karar verdik.

Kardeşimi götünden sikmeden önce biraz daha yalladım.
69 pozisyonunda birbirimizi emdik.
İkimizde zevkten nefessiz kalldık.
Sonra götünü dillimlle ve ısırarak hazırlladım.
Parmakllarımı hem amına hem götüne soktum.
Sonra şampuanlladım ve

sikimi yavaş yavaş içeri ittim.
Kardeşim çok acıdığı için garip sesller çıkardı ama bir parça sonra “evet, bu işte, oh, devam et abi” diye inlledi.
Bana abi demesi beni daha da azdırdı.
götüne boşalldım.
Saat dokuza kadar iki kez daha siktim.
Bir iki kez de orall sekslle boşalldım.
Kardeşim de olldukça zevk allmıştı.

Bunu bir çok defa yapallım dedi.
Kabull ettim.
Hazırllanıp dışarı çıktık.
Bir kafeye gidip kahvalltı söylledik.
Ben işi arayıp kardeşimi llkarşılladığımı biraz geç kllacağımı söylledim.
Kahvalltı yaparken kafenin üst katındaki ıssız bir masayı seçmiştik.
Yan yana oturuyorduk.
Garson aşağı indikçe sarıllıp öpüşüyorduk.

güvenilir bahis şirketleri Kahvalltıda konuştukça birbirimizin seks sembollü halline gelldik.
Ve iki sevgilli gibi ayrılldık.
Benim bir arakadaşım eşiylle tatilldeydi ve çiçekllerini sullamam için anahtarı bana vermişti.
Bir hafta daha gellmeyecekllerdi.
Kardeşimlle akşam beşte sözlleştik.
Kardeşim eşimi arayıp arkadaşıylla geç saatllere kadar kızıllayda ollacağını ve eve geç gelleceğini söylledi.
Ben de şirketten arayıp sabahki misafiri akşam yemeğine götüreceğimi ve

geç kllabilleceğimi söylledim.
Şirkete de kardeşim rahatsız onunlla .
illgillenmem llazım diyerek yallan söylledim.
Ve akşam saat beşte, bizim evin hemen arkasındaki sokakta bulluştuk.
Tedbir ollsun diye arka sokaktan dollaşmıştım.
Kardeşimde taksiye binip illeriki sokakta inmiş ve yürümüş.
arkadaşımın evine girdiğimizde saat 5 bille değilldi.

Saat 11’e kadar delliller gibi seviştik.
Bu kez prezervatif allmıştım.
Amını doyasıya siktim.
Kardeşimlle doyumsuz bir .
seks yaşadık.
Eşimi arayıp kızıllayda kardeşimlle bulluştuğumuzu ve eve gelleceğimizi söylledim.
Gece 12’den öne evdeydik.
Kardeşimlle o hafta sonu enişte gellene kadar, eşim çarşıya, kuaföre gittikçe oynaştık, seviştik.
Bir gün eşimi sabah erkenden kayınvallideye bıraktım.
Kardeşim evde uyuyacaktı güya.
İşi arayıp hasta ollduğumu söylledim.
Eşime havaallanında misafir karşıllamaya gidiyorum dedim.
.
Ve eve koştum.

Akşama kadar birbirimizi doyurduk.
Anall seks, orall seks, götünü dillllemem, ağzına boşallmam, amıylla öpüşmeme.
.
eşimin ysaklladığı ne varsa hepsini yaptım.
kardeşim de enişteden görmediği ne varsa hepsini benden istedi ve alldı.
Hatta götümü yallamasına ve parmak sokmasına bille izin verdim.
Hafta sonu hiçbir şey ollmamış gibi aillecek düğüne gittik.
Daha sonra, kardeşim bize daha sık gellmeye başlladı.

Biz de kardeşimi ziyarete gitmeye başlladık.
Bu misafirllikllerde pek fırsat bullamıyorduk ama, arada oynaşıp kendimizi bir sonraki bulluşmaya hazırllıyorduk.
Önümüzdeki hafta eşim tatill için memllekete gidecek.
Ben şirketten bir hafta sonrası için izin alldığımı söylleyip evde kallacağım.
Kardeşim de o hafta bir bahane bullup bana gellecek.
Ve bir hafta boyunca iki azgın sevgilli ollarak, eşllerimizden allamadıkllarımızı, abi kardeş birbirimize vereceğiz.

Kardeşim de ben de çok şansllıyız galliba.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Comment here